Skripte
23.10.2010. 18:14
Početna
Stranica iznad
Plan i program
Skripte
Prezentacije
Referati
Pismeni ispiti

 

Poštovani učenici,

ovdje ćete naći dodatne materijale za učenje. Premda je velika većina sadržaja propisanog Planom i programom sadržana u udžbeniku, nekih dijelova nema u udžbeniku. Potrudio sam se kroz 3 kratke skripte sažeti i upotpuniti gradivo, stoga toplo preporučam da ih preuzmete sa ove stranice. Na kraju svake skripte se nalazi nekoliko zadataka za ponavljanje, što će vam također biti od velike koristi pri učenju.

Tema Poglavlje Skripta
Brojevni sustavi 3.
Zapis podataka u računalu 3.
ASCII tablica i tablica pretvorbe iz
binarnog u oktalni i heksadekadski brojevni sustav
(jedini službeni šalabahter na pismenom ispitu!)
3.
Booleova algebra i logički sklopovi 3.  

NAPOMENA: za pregled datoteka potreban je Adobe PDF Reader. Program je besplatan, a možete ga instalirati sa ove lokacije. Pazite - postoji više verzija za različite operacijske sustave. Instalirajte verziju za operacijski sustav koji koristite.