Referati
23.10.2010. 18:14
Početna
Stranica iznad
Plan i program
Skripte
Prezentacije
Referati
Pismeni ispiti

 

Pravila za referat:

 •  referat se piše u parovima, pri čemu oba učenika podjednako sudjeluju i u pripremi i u prezentaciji
 •  iznimno se dopušta da samo 1 učenik radi referat, o čemu se potrebno dogovoriti sa profesorom
 •  referat se treba poslati profesoru na mail najkasnije 2 tjedna prije održavanja istog; u protivnom se automatski smanjuje ocjena
 •  potrebno je napisati referat u Wordu i napraviti prezentaciju u Powerpointu te sve to zajedno poslati profesoru na mail
 •  moguće je, štoviše - poželjno je, konzultirati se s profesorom putem maila ili u pauzama u školi u vezi referata
 •  pravila ocjenjivanja referata su dana u ovom Word dokumentu
 •  trajanje izlaganja smije trajati najviše 20 minuta, nakon čega ostalim učenicima treba postaviti nekoliko pitanja iz referata na koje   oni pismeno odgovaraju

Popis predloženih tema nije fiksan. Ukoliko imate neku vlastitu ideju, pošaljite mail, predložite je, a ja ću razmisliti o njoj i obavijestiti vas mailom ili na satu. Odabir tema je po principu "tko prvi, njegova djevojka". Pri prijavi teme referata obavezno naznačite sa kime želite raditi u paru. Teme koje su zauzete su precrtane i naznačeno je tko izrađuje taj referat.

 1. ASCII i Unicode
 2. Korisnička programska oprema, autorska prava, distribucija programa
 3. Povijest interneta
 4. Računalne mreže - Martina Vanderer
 5. Spajanje na internet
 6. Sigurnost na internetu
 7. IPv4, IPv6, DNS
 8. Internet protokoli
 9. URL, HTML, WWW
 10. Pravila ponašanja na internetu - Lucija Herceg, Ivana Tilošanec
 11. Pretraživanje interneta

Ovdje možete naći referate pisane u školskoj godini 2008./2009.