Ovdje ćete naći vaše referate i prezentacije, kao i termine kada ih držite.

 

Ime i prezime Tema Datum Referat (MS Word) Prezentacija (MS Powerpoint)
Eva Boreković
Sandra Marković
ASCII i Unicode 21.10.2008. - -
Ivan Nola ABC (Atanasoff-Berry Computer) 30.10.2008. -
Antun Buić
Jure Ratković
Operacijski sustavi   -
David Bartol
Matija Sarić
Programi, autorska prava, distribucija programa (nije održano) - -
Ela Teslić
Mirna Vukosav
Povijest interneta   -
Hrvoje Bilić
Tani Vargek
Računalne mreže   -
Krešimir Dikanović
Sven Šarčanin
Spajanje na internet   -
Mario Popijač
Luka Sutlar
Sigurnost na internetu   -
Juraj Kasač
Juraj Krsnik
IPv4, IPv6, DNS   -
Vilim Ostović Internet protokoli (http, ftp, telnet, news, mail)   -
Stella Bezjak
Fran Hemar
URL, HTML, WWW   - -
Anuška Čeljuska Pravila ponašanja na internetu   -
Sara Šantek Pretraživanje interneta   -
HTML HTML basics   -

Napomena: podsjećam učenike da bi bilo JAKO dobro barem tjedan dana prije održavanja referata isti mi poslati na mail kako bi ga mogao pregledati! Rok je najkasnije 2 dana prije održavanja refetata.

Napomena 2: Plan i program je stavljen na internet. Tu možete (okvirno) vidjeti kada ćete održati referat.


Zadnja promjena: 23.10.2010

 

 

 

Linkovi::