Plan i program
23.10.2010. 18:14
Početna
Stranica iznad
Plan i program
Skripte
Prezentacije
Referati
Pismeni ispiti

 

RB Nastavna cjelina Nastavna jedinica
1 Uvod Informatika i informacijske znanosti
Povijesni pregled računala
2 Građa računala Funkcionalna shema računala
Procesor - razvoj i budućnost
Memorija
Ulazne jedinice računala
Izlazne jedinice računala
  Pismena provjera znanja iz 1. i 2. poglavlja (2. tjedan u listopadu)
3 Brojevni sustavi Dekadski i binarni brojevni sustav
Oktalni i heksadekadski brojevni sustav
Binarno zbrajanje i oduzimanje
Binarno množenje
4 Zapis podataka u računalu Bit i bajt
ASCII i Unicode
Prikaz cijelog broja u računalu
Prikaz racionalnih i realnih brojeva u računalu
  Pismena provjera znanja iz 3. i 4. poglavlja (4. tjedan u studenom)
5 Boolova algebra i logički sklopovi Uvod u logiku računala
Osnovne logičke operacije
Minimalizacija složenih logičkih izraza
Konjunktivna i disjunktivna normalna forma
Osnovni logički sklopovi
Projektiranje logičkih sklopova
Minimalizacija složenih logičkih sklopova
6 Algoritmi i osnove programiranja Uvod u programiranje; pojam algoritam
Jezik za zapisivanje algoritama
Instrukcije za grananje
Instrukcije za ponavljanje
  Pismeni ispit znanja iz 5. i 6. poglavlja
7 Internet Povijest interneta
Računalne mreže
Internet protokoli i servisi
Spajanje na internet
Sigurnost na internetu
Osnove HTMLa
Pretraživanje interneta
  Pismeni ispit znanja iz 7. poglavlja
8 Programska podrška i MS Windows Operacijski sustavi
Programi i autorska prava
Osnovni rad sa MS Windows
Rad s mapama i datotekama
9 MS Word Uvod u MS Word, elementi prozora
Osnovna obrada teksta
Kopiranje i premještanje teksta
Kreiranje popisa s numeracijama i oznakama
Tablice u MS Word
Napredno oblikovanje tablice
Numeriranje stranica, zaglavlje i podnožje
Slaganje teksta u stupce, dodavanje simbola
Umetanje slika u dokument
Pisanje matematičkih formula
10 MS Excel Uvod u MS Excel, elementi prozora, tablice
Osnovno korištenje formula u tablici
Napredno korištenje formula
Umetanje grafikona
11 MS PowerPoint Uvod u MS PowerPoint, elementi prozora
Izrada jednostavnih prezentacija

NAPOMENA: Plan i program je podložan promjenama, ali će (u slučaju promjene) ostati u približno jednakom okviru i sa minimalnim odstupanjem.

NAPOMENA 2: Detaljan plan i program možete vidjeti ovdje.