Pismeni ispiti
06.02.2014. 00:01
Početna
Stranica iznad
Geogebra
Pismeni ispiti
Rezultati pisanih provjera znanja

 

Ovdje možete naći kontrolne zadaće i radne listiće koje sam sastavljao za šeste i
osme razrede OŠ školske godine 2009./2010, kao i kontrolne zadaće, radne listiće,
pisane provjere znanja i službene šalabahtere sastavljane za u
čenike SŠ od školske godine 2010./2011. pa nadalje.

Šesti razred

Tema Ispit / rezultati
 1. kontrolna zadaća - Kut i trokut - grupa A i B
 2. kontrolna zadaća - Kut i trokut - grupa A i B

Osmi razred

Tema Ispit / rezultati
 1. kontrolna zadaća - Kvadriranje - grupa A i B
 2. kontrolna zadaća - Korjenovanje - grupa A i B
 Kontrolna zadaća - Vektori i translacija - grupa A i B
 Kontrolna zadaća - Preslikavanje ravnine - grupa A i B
 Radni listić - Geometrija prostora
Pisana provjera znanja - geometrijska tijela

Prvi razred SŠ

Tema Ispit Napomena
 Pisana provjera znanja - Algebarski razlomci i jednadžbe - obje grupe  
 Zadaci za vježbu - Linearne nejednadžbe  
 Pisana provjera znanja - Linearne nejednadžbe - obje grupe  
 Pisana provjera znanja - Apsolutna vrijednost realnog broja   
 Zadaci za vježbu - Sukladnost i sličnost trokuta  
 Pisana provjera znanja - Sukladnost i sličnost trokuta  
 Pisana provjera znanja - Koordinatni sustav u ravnini i linearna funkcija  
 Pisana provjera znanja - Korijeni i potencije s iracionalnim eksponentima  
 Pisana provjera znanja - Krug i kružnica  

 

Drugi razred SŠ

Tema Ispit Napomena
 Pisana provjera znanja - Kvadratna jednadžba    Program HTT
 Zadaci za vježbu - Graf kvadratne funkcije
 Pisana provjera znanja - Graf kvadratne funkcije - obje grupe
 Pisana provjera znanja - Trigonometrija pravokutnog trokuta 
 Pisana provjera znanja - Eksponencijalna funkcija
 Pisana provjera znanja - Logaritamska funkcija
 Kompleksni brojevi Program prirodoslovno-matematičke gimnazije
 Kvadratna jednadžba 
 Kvadratna funkcija 
 Polinomi 

 

 

Treći razred SŠ

Tema Ispit Napomena
 Službeni šalabahter (Trigonometrijske funkcije realnog kuta) - ispravljena verzija Program HTT
 Zadaci za vježbu - Trigonometrijske funkcije realnog argumenta - NOVO!
 Pisana provjera znanja - Trigonometrijske funkcije realnog argumenta
 Pisana provjera znanja - Trigonometrijske fje realnog arg (šk.god. 2011/2012)
 Pisana provjera znanja - Trigonometrijske jednadžbe 
 Pisana provjera znanja - Trigonometrijske jednadžbe (šk.god. 2011/2012)
 Zadaci za vježbu - trigonometrija - "rješavanje trokuta"
 Pisana provjera znanja - Poučci o trokutu 
 Pisana provjera znanja - Poučci o trokutu (šk.god. 2011/2012)
 Zadaci za vježbu - Pravac
 Pisana provjera znanja - Pravac
 Zadaci za vježbu - Kružnica
 Pisana provjera znanja - Kružnica
 Pisana provjera znanja - Elipsa i hiperbola
 Pisana provjera znanja - Ekipa (2012./2013.)
 Pisana provjera znanja - Hiperbola (2012./2013.)
 Pisana provjera znanja - Parabola (2012./2013.)

 

Četvrti razred SŠ

Tema Ispit Napomena
 Kratka pisana provjera znanja Program HTT
 Pisana provjera znanja - Niz i red
 Pisana provjera znanja - Potrošački kredit, zatezne kamate, složeni kam. rn.
 Brojeve  Program prirodoslovno-matematičke gimnazije
 Nizovi