Rolleov teorem

Pomicanjem točaka a i b na x osi odredi interval.

U vrijednostima a i b funkcija ima nultočku.

Vrijednost c se nalazi u intervalu (a, b).

Pomicanjem vrijednosti c provjeri hoće li ikada

tangenta funkcije u točki sa apscisom c biti

paralelna sa x osi.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Josip Kličinović, 2011. lipanj 11, Created with GeoGebra