Lagrangeov teorem srednje vrijednosti

Pomicanjem točaka a i b na x osi odredi interval.
Vrijednost c se nalazi u intervalu (a, b).
Mijenjajući vrijednosti c provjeri hoće li ikada
tangenta funkcije u točki sa apscisom c biti paralelna
pravcu koji prolazi točkama funkcije sa apscisama a i b.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Josip Kličinović, Created with GeoGebra