Približna konstrukcija broja pi (Kochańsky, 1685.)

Poljski matematičar Adam Adamandy Kochańsky (1631.-1700.) u svojemu se radu

"Observationes Cyclometricae ad facilitandam Praxin accommodatae" bavio

kvadraturom kruga. U tom je radu prikazana sljedeća približna konstrukcija broja pi.

Ovo je Java aplet izrađen GeoGebrom sa www.geogebra.org. Čini se da nemate instaliranu Javu. Molimo instalirajte je sa www.java.com.

Josip Kličinović, Izrađeno GeoGebrom