Približna konstrukcija broja pi (Kochańsky, 1685.) - drugi način

Ovo je Java aplet izrađen GeoGebrom sa www.geogebra.org. Čini se da nemate instaliranu Javu. Molimo instalirajte je sa www.java.com.

Josip Kličinović, Izrađeno GeoGebrom