Približna konstrukcija broja pi (Jacob de Gelder, 1849.)

Jacob de Gelder (1765.-1848.) bio je nizozemski matematičar koji je

osmislio sljedeću približnu konstrukciju broja pi (objavljena posthumno 1849.).

Ovo je Java aplet izrađen GeoGebrom sa www.geogebra.org. Čini se da nemate instaliranu Javu. Molimo instalirajte je sa www.java.com.

Josip Kličinović, Izrađeno GeoGebrom