Približna konstrukcija broja pi (Hobson, 1913.)

Engleski matematičar Ernest William Hobson (1856.-1933.) je u svom radu

"Squaring the Circle" (objavljeno 1913.) predstavio sljedeću približnu konstrukciju

broja pi.

Ovo je Java aplet izrađen GeoGebrom sa www.geogebra.org. Čini se da nemate instaliranu Javu. Molimo instalirajte je sa www.java.com.

Josip Kličinović, 2012. ožujak 12, Izrađeno GeoGebrom