Približna konstrukcija broja pi (Goodhue, 1974.)

Ovo je Java aplet izrađen GeoGebrom sa www.geogebra.org. Čini se da nemate instaliranu Javu. Molimo instalirajte je sa www.java.com.

Josip Kličinović, 2012. ožujak 12, Izrađeno GeoGebrom