Kvadrat zbroja

Što je ustvari kvadrat zbroja? Formulu možemo zorno prikazati kao površinu kvadrata koji ima stranicu duljine a+b.

Mijenjajte duljine a i b i provjerite!

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Josip Kličinović, 2010. veljača 21, Izrađeno programom GeoGebra