Kvadrat razlike

Zamislimo kvadrat stranice duljine a. Potom tom kvadratu od svake stranice "odrežemo" dio duljine b. Kolika je površina novog kvadrata?

Traži se površina crvenog kvadrata. Primjetimo da smo od površine kvdrata stranice duljine a dva puta "odrezali" pravokutnik čije su stranice duljina a i b, pa zbog toga moramo pribrojiti kvadrat stranice duljine b.

Mijenjaj klizač i promotri rezultate!

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Josip Kličinović, Izrađeno programom GeoGebra