Poopćenje Pitagorinog poučka

Vrijedi li Pitagorin poučak samo ako su nad stranicama pravokutnog trokuta konstruirani pravilni četverokuta? Provjeri ovim appletom!

Klizačem zadaješ broj stranica pravilnog mnogokuta nad stranicama trokuta. Pomiči ga i promatraj površine mnogokuta!

Pomičući plave točke možeš mijenjati duljine stranica trokuta. Vrijedi li i dalje zaključak?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Josip Kličinović, Izrađeno programom GeoGebra