Sinusov poučak (primjer i dokaz)

Mijenjajući vrijednost polumjera trokutu opisane kružnice i položaj točaka A, B, C
provjerite vrijedi li i dalje da su omjeri stranica trokuta i sinusa njima pripadnih
kutova jednaki.

Klikom na kontrolni okvir "Sinusov poučak" pogledajte jednostavan dokaz ove činjenice.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Josip Kličinović, Created with GeoGebra