Povlači točke A, B, C te uključivanjem/isključivanjem
kontrolnih oblika prikaži četiri karakteristične točke.

U bilježnici odgovori na pitanja!

Ovo je Java aplet izrađen GeoGebrom sa www.geogebra.org. Čini se da nemate instaliranu Javu. Molimo instalirajte je sa www.java.com.

9 Veljača 2013, Izrađeno GeoGebrom

1. Gdje se nalazi središte trokutu opisane kružnice ako je trokut:
  • šiljastokutni
  • tupokutni
  • pravokutni?
2. Koje od četiri karakteristične točke su uvijek unutar trokuta?

3. Isključi prva četiri kontrolna okvire, a uključi posljednji (Eulerov pravac). Koje tri točke leže na Eulerovom pravcu, a koja ne? Pomicanjem točaka A, B, C provjeri vrijedi li to za sve vrste trokuta?